'; ?> S I N O L O G I E - Fotoalbum
S I N O L O G I C K É    F O T O A L B U M
 
   
  
Nápověda

Fotoalbum verze 1.5 beta © 2007 - 6.10.2010

!! Doporučuji se v editoru fotoalba pohybovat výhradně pomocí odkazů na stránce.
Nikoliv pomocí tlačítek „zpět“ a „vpřed“ ve vašem prohlížeči. !!
Mohlo by tak dojít k nečekaným výsledkům vašeho editování.
Rovněž tlačítko prohlížeče „aktualizovat“ není vhodné používat.
Může tak dojít k opakování povelů a rovněž k nečekaným výsledkům vašeho editování.


Úvodní seznam kolekcí:
Menu:
nová kolekce – Založíte novou kolekci.
odhlásit – Odhlásíte se z editačního rozhraní a budete vráceni na seznam kolekcí fotoalba.
nápověda – Tato stránka.

Po přihlášení se dostanete do seznamu kolekcí, které je možno editovat.
Každý uživatel může editovat pouze kolekce, které sám vytvořil. Před názvem každé kolekce je symbol označující, zda je kolekce zveřejněna (tedy dostupná pro návštěvníky fotoalba). Kolekce je možno pomocí šipek nad seznamem řadit abecedně, podle data vzniku, nebo podle poslední aktualizace kolekce. Kolekci vyberete kliknutím na její název.

Nová kolekce:
Při založení nové kolekce je třeba nejprve nastavit její základní parametry. Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých položek. Tlačítkem „uložit“ pak vytvoříte prázdnou kolekci do které pak postupně budete moci vkládat obrázky.

Editace kolekcí:
Menu:
jiná kolekce – Návrat do seznamu kolekcí
nastavení kolekce – Stránka se základními parametry kolekce
zveřejnit kolekci / skrýt kolekci – Tímto tlačítkem je možno kolekci zveřejnit, nebo skrýt. Funkce je totožná se zaškrtávacím polem v nastavení kolekce. Stav kolekce se zobrazuje též v seznamu kolekcí symbolem před názvem kolekce.
odstranit kolekci – Kolekce bude vymazána ze serveru včetně všech obsažených fotografií a náhledů.
odhlásit – Odhlásíte se z editačního rozhraní a budete vráceni na seznam kolekcí fotoalba.
nápověda – Tato stránka.

Do jednotlivých kolekcí je možno vložit libovolný počet fotografií. Doporučuji ale netvořit příliš rozsáhlé kolekce. Raději rozdělit fotografie do více kolekcí. Větší kolekce než 40 fotografií budou mít značný objem dat na náhledech a uživatelům se budou příliš dlouho načítat. Fotografie vkládáte pomocí tlačítka „+

Vložení obrázku:
Vkládejte obrázky ve formátu JPG a barevném prostoru RGB, které nejsou větší než 2 MB.
Maximální možná velikost zobrazovaných obrázků je 700 × 700 obrazových bodů (pixlů).
Server si sám obrázky zmenší budou-li mít větší velikost. Velikost menších obrázků bude zachována (nebudou zvětšovány). Doporučuji obrázky před zasláním na server upravit tak, aby se jejich velikost nemusela měnit. Ideální velikostí je 600 × 450 obrazových bodů (pixlů). Komprese obrázků snižuje jeho datovou velikost, ale též jeho kvalitu. Proto je vhodné provádět jen mírnou kompresi (cca 80% - např. Photoshop kvalita 10) Obrázky na výšku je třeba mít již otočené. Doporučuji též pokud možno všechny obrázky v kolekci připravit stejně veliké. Různé velikosti obrázků budou při jejich prohlížení působit rušivě.
Pokud zdroj nebude odpovídat požadovaným parametrům, obrázek se na server neuloží.

Obrázek je možno opatřit též popiskou a jménem jeho autora.
Zaškrtnutím políčka „cenzurovat“ zabráníte návštěvníkům fotoalba obrázek prohlížet. Obrázek však nebude vymazán ze serveru a zrušením cenzury je možno ho opět zpřístupnit.

Editace vložených obrázků:
Každý vložený obrázek se zobrazí v náhledu v editoru kolekce. Pod obrázkem jsou tlačítka upravit (tužka) a smazat (koš). Tlačítkem editovat můžete obrázek upravit, tlačítkem smazat se obrázek nenávratně vymaže ze serveru. Po stranách těchto tlačítek jsou šipky sloužící ke změně pořadí obrázků v kolekci. Nový obrázek se řadí vždy na konec kolekce.
TIP:
Rychlý přesun obrázku v pořadí provedete tak, že obrázek posunete nejprve šipkou požadovaným směrem a další posun provádíte tlačítkem „aktualizuj“ vašeho prohlížeče.

Kliknutím na náhled obrázku se obrázek zvětší na plnou velikost. V tomto stavu je ho možné upravit pomocí tlačítka „upravit“. Toto tlačítko má stejnou funkci jako tlačítko „tužka“ v editoru kolekce.

Luigi Lugiano

  
zpět