1) { // test zadaného data $datum = Time (); } else { //převede se zadané datum na vteřiny $datum = date_convert($datum);} $zmena = $datum; // u nové kolekce je změna shodná s vytvořením // ----------- určí budoucí ID kolekce pro pojmenování obrázku --------------------------------------------- $id = mysql_query('SELECT id FROM kolekce ORDER BY id DESC LIMIT 1') or die("Chyba databáze." . mysql_error()); if (mysql_num_rows($id)) { while ($rowid = mysql_fetch_array($id)) { $name = (integer) $rowid[0] + 1; //ID nové kolekce bude $imgid } } require_once("include/foto_input_skin.php"); // uloží soubor $idkol = insert_kolekce($nazev, $_SESSION['prihlasen'], $datum, $zmena, $verejne, $vzhled, $image, $skryjnazev); //uloží novou kolekci $_SESSION['kolekce'] = $idkol; // vloží do session číslo kolekce } else { //----------------------------------------------- nastavení se jen upravovalo -------------- if (kolekce_setting("nazev", $_SESSION['kolekce']) != $nazev){ // změna názvu kolekce_update("nazev", $nazev, $_SESSION['kolekce']); } if (kolekce_setting("skrytnazev", $_SESSION['kolekce']) != $skryjnazev){ //změna skrytí názvu kolekce_update("skrytnazev", $skryjnazev, $_SESSION['kolekce']); } if (kolekce_setting("vzhled", $_SESSION['kolekce']) != $vzhled){ //změna vzhledu kolekce_update("vzhled", $vzhled, $_SESSION['kolekce']); } if (kolekce_setting("verejne", $_SESSION['kolekce']) != $verejne){ //změna zveřejnění kolekce_update("verejne", $verejne, $_SESSION['kolekce']); } if (date_valid($datum) < 2) { $datum = date_convert($datum); if (kolekce_setting("datum", $_SESSION['kolekce']) != $datum){ // změna data kolekce_update("datum", $datum, $_SESSION['kolekce']); } } else { $datum = Time (); kolekce_update("datum", $datum, $_SESSION['kolekce']); } if ($vychozi == 1){ kolekce_update("image", "vy", $_SESSION['kolekce']); unlink($path . $indexs . $_SESSION['kolekce'] . ".jpg"); //smaže se soubor titulku z disku } else { $name = kolekce_setting("id", $_SESSION['kolekce']); //název souboru bude id kolekce require_once("include/foto_update_skin.php"); // uloží nový soubor } } // -------------------------------------------------- konec úprav nastavení ------------------- } // konec příchodu ze stránky nastavení if (isset($public)){ // zveřejní kolekci if ($public == 1){ kolekce_update("verejne", 1, $_SESSION['kolekce']); } if ($public == 2){ kolekce_update("verejne", 0, $_SESSION['kolekce']); } } if (isset($can)) {unset($_SESSION['newfoto']);} // je-li zrušená editace fotky, vymaže se ze session if (isset($_SESSION['newfoto'])) { // ----------------------------------------------- vkládání a editace fotky if (!empty($_FILES['obrazek'])) { $obrazek = $_FILES['obrazek']['name']; } //načtou se poroměnné z formuláře edit.php if (!empty($_POST['popisek'])) { $popisek = $_POST['popisek']; } else { $popisek = "";} if (!empty($_POST['autor'])) { $autor = $_POST['autor']; } if (empty($_POST['cenzura'])) { $cenzura = 0;} else { $cenzura = 1;} if (empty($autor)) { $autor = "neznámý";} // nevyplněný autor $poradi = poradi_foto($_SESSION['kolekce']); // určí pořadí obrázků // if ($_SESSION['newfoto'] == 1 and !empty($obrazek)) { // ------------ nová fotka ----------------------------------------------- if ($_SESSION['newfoto'] == 1) { // ------------ nová fotka ----------------------------------------------- $id_obrazek = insert_foto($popisek, $autor, $cenzura, $poradi, $_SESSION['kolekce']); //uloží data a načte ID $name = $_SESSION['kolekce'] . "_" . $id_obrazek; //název obrázku se vytvoří podle id require_once("include/foto_save.php"); if ($testsouboru == 1) { // obrázky jsou uloženy insert_foto_image("obrazek", $name , $id_obrazek); zmena_kolekce($_SESSION['kolekce']); //změní datum změny kolekce } else { smazat_foto($id_obrazek); //pokud se nezdaří ukládání obrázku, vše se vymaže $error = 'Obrázek se nepodařilo uložit'; } unset($_SESSION['newfoto']); // zruší nové foto } else { // --------------------------------- upravit fotku ----------------------------------------- // echo "new "; if (!empty($obrazek)) { // je-li zadán nový obrázek $name = $_SESSION['kolekce'] . "_" . $_SESSION['foto']; //název obrázku se vytvoří podle id require_once("include/foto_save.php"); if ($testsouboru == 0) { // obrázky jsou uloženy $error = 'Obrázek se nepodařilo uložit'; } else { zmena_kolekce($_SESSION['kolekce']); //změní datum změny kolekce } } if (foto_setting("popiska", $_SESSION['foto']) != $popisek) { // mění popisek insert_foto_image("popiska", $popisek, $_SESSION['foto']); zmena_kolekce($_SESSION['kolekce']); } if (foto_setting("autor", $_SESSION['foto']) != $autor) { // mění autora insert_foto_image("autor", $autor, $_SESSION['foto']); zmena_kolekce($_SESSION['kolekce']); } if (foto_setting("cenzura", $_SESSION['foto']) != $cenzura) { // mění cenzuru if (foto_setting("cenzura", $_SESSION['foto']) == 3 and $_SESSION['prihlasen'] != 1) { } else { if ($_SESSION['prihlasen'] == 1 and $cenzura == 1) { // cenzura od Administratora $cenzura = 3; } insert_foto_image("cenzura", $cenzura, $_SESSION['foto']); zmena_kolekce($_SESSION['kolekce']); } } unset($_SESSION['newfoto']); // zruší nové foto } // ------------------------------------------------------- konec upravit fotku } // ------------------------------------------------------------- konec vkládání a editace fotky // ------------------------------------------- mazání fotek if (isset($idx)) { if ($idx == "ok"){ // pojistka mazání smazat_foto($_SESSION['del_foto']); zmena_kolekce($_SESSION['kolekce']); unset($_SESSION['del_foto']); } } // ------------------------------------------- mazání fotek // ------------------------------------------- posun fotek if (isset($mv) and isset($id)) { if ($mv == "up"){ // pojistka mazání posun("up", $id, $_SESSION['kolekce']); zmena_kolekce($_SESSION['kolekce']); } if ($mv == "dwn"){ // pojistka mazání posun("dwn", $id, $_SESSION['kolekce']); zmena_kolekce($_SESSION['kolekce']); } } // ------------------------------------------- posun fotek } // ------------------------------------------------------------- konec jsme-li v session ?> '; ?> S I N O L O G I E - Fotoalbum .css" rel="stylesheet" type="text/css" />
přihlášen:
   
posunout dopředu'; } else { $mensi = ""; } if (poradi_vetsi(foto_setting("poradi", $row[0]), $_SESSION['kolekce']) == 1) { $vetsi = 'posunout dozadu'; } else { $vetsi = ""; } // testuje poradi --------- ?> \n \n"; $pocita = 0; } } } ?> 0) { // doplňí tabulku o chybějící buňky echo ' ' . "\n"; -- $zbytek; } ?>
jiná kolekce   |   nastavení kolekce   |   zveřejnit kolekci' . "\n"; } else { echo ' skrýt kolekci' . "\n"; } ?>   |   odstranit kolekci   |   odhlásit   |   nápověda
">
">upravit ">odstranit
vložit