PŘEDSEDA DAI WEI UČÍ:
„Práci v komuně Rudá hvězda je třeba konat DOBŘE!“
     
 
Myšlenkou založit sinologickou komunu se předseda Dai Wei zabýval již před několika lety se soudruhem Wu Dawejem, jenž t.č. sbírá revoluční zkušenosti v lidové Číně, avšak až plodná spolupráce se soudruhy maršálem Lu Jieshi, maršálkem Ma Sanli, soudružkou Su Xing, internacionalistkou Mrs. Ringrose a pozdějším odpadlíkem Yi Ruiem umožnila realizaci této revoluční ideje. Díky Mrs. Ringrose byla zabezpečena vhodná lokalita a byl stanoven termín budování komuny Rudá hvězda. Název komuny byl zvolen na počest stejnojmenného znamenitého čínského občerstvujícího nápoje Hongxing Pai Erguotou Jiu. Soudruh Lu Jieshi má lví podíl na technickém zabezpečení projektu, soudruh Ma Sanli byl coby pamětník Dlouhého pochodu, založení lidové Číny, kampaně proti pravičákům, Velkého skoku i Velké proletářské kulturní revoluce všem ostatním soudruhům neocenitelnou inspirací, soudružka Su Xing dosáhla vynikajících zásluh jakožto agitátorka mezi prostými masami a nepatrný přínos je nutno přiznat i odpadlíkovi Yi Ruiovi, který má díky svému feudálnímu původu jisté pochybné kaligrafické dovednosti. Předseda Dai Wei byl naším ideovým vůdcem a osobně dbal, aby generální štáb revoluce pracoval dobře.

 

 
  zpět na hlavní stranu