PŘEDSEDA DAI WEI UČÍ:
„Práci v komuně Rudá hvězda je třeba konat DOBŘE!“
     
 

Revoluční písně posilují naše ideály

Weile Mao Zhuxi

Weile Mao zhuxi he weile Gongchandang
women yinggai, women yinggai jiefang Xizang, aiya!

Xizang gaoyuan daochu hen ping,
jiefang ta de, jiefang ta de dou shi Zhongguo bubing, aiya!

Zhongguo bubing shi wod aiqing,
lihai de lian Dalailama dou chile da jing, aiya!

Zhege Dalailama shi ge da huaidan,
Hongweibing yi zhuazhu ta, ta jiu yao wandan, aiya!

Women Yiqi

Women yiqi dou qu Beijing, wan sui, wan sui, wanwan sui!
Mao zhuxi, hao zhuxi, women xiang ni xuexi!

Women yiqi dou qu Beijing, wan sui, wan sui, wanwan sui!
Zhou Enlai, lai lai lai, rang women dou fa da cai!

Women yiqi dou qu Beijing, wan sui, wan sui, wanwan sui!
Liu Shaoqi tai haoqi, bie rang Mao zhuxi shengqi!

Women yiqi dou qu Beijing, wan sui, wan sui, wanwan sui!
Zhu dajiang shenti zhuang, diren yi jian dou touxiang!

Women yiqi dou qu Beijing, wan sui, wan sui, wanwan sui!
Teng Xiaoping meiyou bing, he jiu chou yan ta dou xing!

Women yiqi dou qu Beijing, wan sui, wan sui, wanwan sui!
Jiang Zemin sixiang xin, shi gaige faifang qianjin!

Women yiqi dou qu Beijing, wan sui, wan sui, wanwan sui!
Wei Jingsheng bu weisheng, rang ta bi zui bu chusheng!

Hongweibing Jinxingquzvukový záznamMP3 1,2 MB

Huang He, Chang Jiang, Tai Shan, Nan Ling,
maozhe e, han, pinqiong,
qizhe ma, nazhe qiang,
dou shi geming yingxiong!

Cong Xinjiang dao Hainan,
cong Dongbei dao Xizang,
Hongweibing dai geming jingshen,
Xuexi Mao zhuxi sixiang!


 

Naši soudruzi usilovně pracují na dokončení kroniky v co nejkratším termínu.
Plní tak svůj revoluční závazek.