PŘEDSEDA DAI WEI UČÍ:
„Práci v komuně Rudá hvězda je třeba konat DOBŘE!“
         
 

Všechny pracovní brigády dosahovaly hrdinských pracovních výkonů a nebylo nejmenších pochyb, že každý soudruh je vysoce uvědomělým členem komuny, jenž dokáže nezištně obětovat své osobní pohodlí na oltář revoluce. Avšak za lahodných tónů revolučních písní šla práce všem lehce od ruky. Předseda Dai Wei vysoce oceňoval budovatelské nadšení a povzbuzoval soudruhy v jejich neutuchajícím úsilí slovy: „Tak je to dobře.“

Po těžké práci přišla vždy chvíle nejradostnější: Předseda Dai Wei soudruhům předčítal z rudé knížky a učil je přesně chápat každé slovo Nejvyšších direktiv předsedy Maa. Se slzami dojetí v očích recitovali verše Velkého kormidelníka a lačně hltali každé slůvko pronášené k nim předsedou Dai Wejem z jeho rudého řečnického pultu.

 

Naše barva je rudá jako slunce
Naše barva je rudá jako slunce

Každý přikládá ruku k dílu pro vybudování komuny Rudá hvězda
Každý přikládá ruku k dílu pro vybudování komuny Rudá hvězda

Propagační brigáda při práci
Propagační brigáda při práci

Zasloužená chvíle odpočinku
Zasloužená chvíle odpočinku

 
     
  Předseda Dai Wei učí členy komuny ideje Velkého kormidelníka
Předseda Dai Wei učí členy komuny ideje Velkého kormidelníka
  Soudružka Su Xing (vlevo) a soudružka Mo Nika (rovněž vlevo) studují revoluční
Soudružka Su Xing (vlevo) a soudružka Mo Nika (rovněž vlevo) studují revoluční materiály
  Tvrdá dlaň dopadne na nepřátele revoluce a jejich přisluhovače
Tvrdá dlaň dopadne na nepřátele revoluce a jejich přisluhovače
  Předseda Dai Wei učí členy komuny správným stravovacím návykům
Předseda Dai Wei učí členy komuny správným stravovacím návykům
  Soudružka Xiao Yi cituje z Nejvyšších direktiv
Soudružka Xiao Yi cituje z Nejvyšších direktiv
 
     
 

V komuně Rudá hvězda se všichni dělí o vše
V komuně Rudá hvězda se všichni dělí o vše

Předseda Dai Wei učí členku propagačního družstva jak mají správně vypadat rudé jahody
Předseda Dai Wei učí členku propagačního družstva jak mají správně vypadat rudé jahody

 

Daleko od domovů ve chvíli odpočinku každý vzpomene svých nejbližších
Daleko od domovů ve chvíli odpočinku každý vzpomene svých nejbližších

 

 

Předseda Dai Wei se soudružkou Luo Ran učí členy komuny dodržovat správný pitný režim
Předseda Dai Wei se soudružkou Luo Ran učí členy komuny dodržovat správný pitný režim

 

 

Předseda Dai Wei osobně léčí bolest zubů přiložením rudé knížky
Předseda Dai Wei osobně léčí bolest zubů přiložením rudé knížky

Předseda Dai Wei učí naše sportovce nechytatelnému podání
Předseda Dai Wei učí naše sportovce nechytatelnému podání

 
Předseda Dai Wei dbal nejen na revolučního ducha celé komuny, ale i na to, aby se členové komuny řádně posilnili revoluční krmí a podávali tak ještě vyšší pracovní výkony, neboť jen tak bylo možno rozdrtit všechny mrzké nepřátele a jejich zpátečnické přisluhovače. Osobně připravoval jídlo ve velkém kotli a spravedlivě je rozděloval mezi soudruhy dle principu „Každému podle jeho potřeb“. Raněné a nemocné soudruhy předseda Dai Wei osobně léčil a hojil jejich rány utržené v boji s imperialisty.
     

zpět na hlavní stranu na další stranu
Fotografie uvidíte větší, když na ně kliknete.