Ba Shijie nastavuje svou vlídnou tvář

vlevo | vzhůru | vpřed