Veroniky se chlubí svými náhrdelníky

vlevo | vzhůru | vpřed