Vztahy mezi učiteli a žáky jsou vždy dobré

vlevo | vzhůru | vpřed