Velký kormidelník žádá vítr do plachet revoluce

vlevo | vzhůru | vpřed