Zvířecká růjnost přesahuje všechny meze

vlevo | vzhůru | vpřed